Một hộp đựng 10 quả cầu gồm: 2 quả màu đỏ, 3 quả màu vàng và 5 quả màuxanh. Chọn ngẫu nhiên từMột hộp đựng 10 quả cầu gồm: 2 quả màu đỏ, 3 quả màu vàng và 5 quả màu xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp đó ra 4 quả cầu. Tính xác suất chọn được 2 quả màu xanh….Source link